AKTUALNOŚCI

DALAJLAMA XIV * SPOTKANIE - 20IX

We wtorek 20 września 2016 roku  o godz. 13.30 w Centrum Historii Zajezdnia, społeczność Salezu, jako współorganizatorzy, wezmą udziął i poprowadzą spotkanie młodzieży z Jego Świątobliwością Dalajalmą XIV. Temat spotkania to: "Nasze marzenia o wolności". Przygotowane pytania:

#1. Jest to kolejna wizyta Jego Świątobliwości we Wrocławiu. Za co Jego Świętobliwość lubi nasze miasto? This isn’t the first time you have come to Wroclaw. Why does Your Holiness like our city?

#2. Czym jest wolność dla Jego Świątobliwości? What is the freedom for Your Holiness?

#3. Jaka jest różnica między europejskim zrozumieniem wolności, a azjatyckim, właściwym dla buddyzmu? What is the difference between European understanding of freedom, and Asian, characteristic for Buddhism?

#4. Kto i co z walk wolnościowych Polaków inspiruje Jego świętobliwość w odzyskiwaniu pełnej wolności w Tybecie ? Who and what events in Polish history of lighting for freedom inspires your Holiness in your attempts to regain freedom in Tibet?

#5. Gdyby Jego Świątobliwość mógł rozmawiać z sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping to co chciałby mu powiedzieć? If your Holiness could speak to the Secretary General of Chinese Communist Party Xi Jinping, what would you like to tell him?

#6. Czy jego Świątobliwość uważa, że zobaczy jeszcze Tybet? Does Your Holiness believe that you will see your homeland (Tibet) again?

#7. Czy Jego Świątobliwość dostrzega różnicę, pomiędzy duchowością młodzieży XX wieku, a młodych ludzi żyjących teraz? Does Your Holiness see any difference between youth spirituality in XX century and young people living nowadays?

#8. Święty Jan Paweł II często spotykał się z Jego Świątobliwością. Jakie to miało i ma dla Jego Świątobliwości znaczenie ? You met Saint John Paul II a lot of times. Why did it matter to your Holiness and does it still mean anything for you?

#9. Co zachwyca Jego Świątobliwość w Kościele Katolickim? What do you admire in Catholic Church?

#10. Czy Jego Świątobliwość uważa, że życie na Ziemi jest zagrożone? Jeśli tak, to w jaki sposób sprawić, aby nie doprowadzić do jej upadku? Does Your Holiness think that life on Earth and its environment are in danger? If it is, what can we do to save our planet?

#11. Czy Jego Świątobliwość spotkał kogoś, kto szczególnie zapadł mu w pamięć ? Czy mógłby o niej opowiedzieć ?  Has Your Holiness met anyone who made a great impression on you? Could Your Holiness say something about this person?

 

Wyjście o godz. 12.15 pod opieką nauczycieli. Po spotkaniu zajęcią szkolne tego dnia są zakończone.

DALAJLAMA W SALEZIE W ROKU 2010  [FOTOREPORTAŻ]

 

2016-09-14 18:47:36

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com