KONKURS LITERACKI 2009 - EDYCJA V

Regulamin

Organizatorzy

V Edycji Konkursu Literackiego
„My Polacy, my Dolnoślązacy”
o laur „Złotego Pióra”

 

Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu,
wrocławska redakcja „Gościa Niedzielnego”,
Wydział Programów Katolickich Polest


zapraszają uczniów szkół średnich i III klas gimnazjum
do udziału w konkursie.
 
REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU LITERACKIEGO
„MY POLACY - MY DOLNOŚLĄZACY”

 

Patronat medialny: „Gość Niedzielny”, „Radio Rodzina”, „Niedziela”
Patronat honorowy:  Rafał Jurkowlaniec – Wojewoda Dolnośląski 
Rafał Dutkiewicz - Prezydent Miasta Wrocławia
Beata Pawłowicz – Dolnośląski Kurator Oświaty

ks. Marian Gołębiewski - Arcybiskup Metropolita Wrocławski
ks. Stefan Cichy - Biskup Legnicki
ks. Ignacy Dec - Biskup Świdnicki
ks. Bolesław Kaźmierczak - Inspektor Inspektorii sw.J.Bosko

 
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i III klas gimnazjalnych województwa dolnośląskiego.
Każda szkoła może maksymalnie przysłać prace 5 uczniów.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji) na jeden z trzech tematów:

1. „Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości”
        (T.Kotarbiński). Przemyślenia młodego Polaka w 70 rocznicę wybuchu
    II wojny światowej.

2. „Ludzie budują za dużo murów, za mało mostów” (I.Newton). 
     Jak budować mosty? O sobie, współmieszkańcach mojego regionu,
     miasta, osiedla.

3. „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. Rozważania
    o zjawisku   uzależnienia od Internetu i rzeczywistości wirtualnej
    we współczesnym świecie.
 
Prace konkursowe o objętości do dwóch stron formatu  A4 należy składać do dnia 20 listopada 2009 r. w formie wydruku listownie, bądź osobiście w sekretariacie Liceum Salezjańskiego na adres: ul. Młodych Techników 17, 53-647 Wrocław, oraz w postaci elektronicznej na adres:  liceum-wroc@salezjanie.pl

Każda praca powinna być zaopatrzona metryczką uczestnika oraz nauczyciela: imię, nazwisko, szkoła, adres, status zawodowy.

Rozstrzygnięcie konkursu – 2 grudnia 2009 roku o godz. 12.00. podczas uroczystej Gali w Sali Wielkiej Starego Ratusza we Wrocławiu, na którą zostaną zaproszeniu wyróżnieni uczniowie.

Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody, a dla ich opiekunów dyplomy - wyróżnienia.

Wszelkich innych informacji prosimy szukać na stronie: www.liceum-wroc.salezjanie.pl  

 

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com