Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

ECDL DLA GIMNAZJALISTÓW

ECDL DLA LICEALISTÓW

  Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

1. Podstawy technik informatycznych
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne 
5. Bazy danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Usługi w sieciach informatycznych 

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa  możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:
• szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
• powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
• poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
• poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich. 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity w całej Europie.

Niektóre uczelnie wyższe zwalniają uczniów posiadających certyfikat ECDL z zajęć technologii informacyjnej. Studenci mają automatycznie zaliczony dany przedmiot i nie muszą uczęszczać na zajęcia.

Fakt zdania egzaminów z poszczególnych modułów jest odnotowywany przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów w ciągu maksymalnie 3 lat. Jest więc czas na przygotowanie się, poznanie możliwości wykorzystania mikrokomputerów w pracy i uzyskanie ECDL.

Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

Egzaminy są dostosowane do oprogramowania pochodzącego od różnych producentów. Poszczególne egzaminy mają opcje, zależne od sprzętu dostępnego w miejscu zdawania. Poszczególne moduły - o ile jest to możliwe - mogą być połączone poprzez użycie zintegrowanych pakietów oprogramowania.

Europejska Karta Umiejętności Komputerowych (EKUK) - European Computer Skills Card (ECSC)

Zdający otrzymuje Kartę umiejętności przed pierwszym egzaminem. Po zdaniu każdego egzaminu Europejska Karta Umiejętności Komputerowych jest aktualizowana. Po zdaniu wszystkich siedmiu egzaminów zdający wysyła Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych do Polskiego Biura ECDL, gdzie będzie ona wymieniona na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Dla kandydata chcącego zdobyć certyfikat ceny będą następująe:
 Certyfikat Cena
Cena bez karty plastikowej
 ECDL CORE
460,-zł
435,-zł
 ECDL CORE Ulgowy
370,-zł
345,-zł
 ECDL START
 325,-zł  300,-zł
 ECDL START Ulgowy
 265,-zł  240,-zł
 ECDL Advanced
 185,-zł  160,-zł
 ECDL Advanced Ulgowy
 155,-zł  130,-zł
 ECDL Webmaster
 165,-zł  140,-zł
 ECDL Webstarter Ulgowy
 135,-zł  110,-zł
 ECDL CAD
 275,-zł  250,-zł
 ECDL CAD Ulgowy
 235,-zł  210,-zł
 ECDL e-Citizen
 145,-zł  120,-zł
 ECDL e-Citizen Ulgowy
 120,-zł  95,-zł

Cena obejmuje cały proces certyfikacji, w pierwszej kolumnie z kartą plastikową, w drugiej bez karty plastikowej.


Cennik ECDL - Core (7 modułów) i Start (4 moduły)
lp.
Pozycja
Kwota 
Kwota ulgowa
 1.  Voucher do systemu
60,-zł
50,-zł
 2.  Egzamin  45,-zł  35,-zł
 3.  Certyfikat bez karty plastikowej
 60,-zł  50,-zł
 4.  Certyfikat  85,-zł 75,-zł

Szczegóły:
www.ecdl.com.pl

Zainteresowanych prosimy o kontakt z egzaminatorem.
Egzaminator ECDL: Sylwia Meronk-Pycek [ sylwia.meronk@gmail.com ]

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com