Don Bosco PRO-LIFE

Cele Koła

Celem Koła DON  BOSCO PRO LIFE będzie:

* upowszechnienie w szkole postawy poszanowania każdego życia ludzkiego

* inspirowanie i podejmowanie dialogu z tymi, którzy przeciwni sprawnej
  ochronie życia dziecka poczętego

* kształtowanie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa

* upowszechnianie prawdy o skutkach metody in vitro, aborcji,
eutanazji,pornografii

Znakiem rozpoznawczym członków koła będzie odznaka stóp 10-ciotygodniowego dziecka:

 

 

Warunkiem przynależności do KOŁA PRO-LIFE jest:


osobista deklaracja i postawa pro-life  
od „
poczęcia do naturalnej śmierci”
oraz wpisanie się na szkolną listę obrońców życia


 

 

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com