PODRĘCZNIKI

Podręczniki szkolne

Szkolny zestaw podręczników – klasa I – 2016/2017r.

język polski       
D. Chemperek, A. Kalbarczyk, Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka.  Starożytność - średniowiecze. Klasa 1. Część 1. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wydawnictwo WSiP; nr dopuszczenia: 703/1/2014D.
Chemperek, A. Kalbarczyk, Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Renesans - preromantyzm. Klasa 1. Część 2. Liceum i technikum. Zakrespodstawowy   i   rozszerzony,   wydawnictwo   WSiP;   nr   dopuszczenia:
463/2/2012/2014 (potrzebny w 2. semestrze)  English File third    edition intermediate;  autorzy: Clive Oxenden, Christina

język angielski   
Latham-Koenig, and Paul Seligson; Wydawnictwo:    Oxford (w zależności od poziomu grupy – podręczniki proszę kupić dopiero we wrześniu po testach kwalifikacyjnych do odpowiednich grup językowych)               

język niemiecki       
Zakres podstawowy: "Motive Deutsch neu" 1, Wydawnictwo: WSiP;    Zakres rozszerzony: "Alles klar" 2a, Wydawnictwo: WSiP; nr dopuszczenia 281/3/2011 (w  zależności  od    poziomu    grupy    –    podręczniki    proszę    kupić    dopiero
we wrześniu po testach kwalifikacyjnych do odpowiednich grup językowych)   
   
język rosyjski       
Wiatr-Kmieciak  M.,  Wujec  M.: 1.  Język  rosyjski  dla  szkół ponadgimnazjalnych. Nowa edycja. Podręcznik [ z płytą CD ]. Wydawnictwo Szkolne PWN, nr dopuszczenia 294/1/2011/2015 Wiatr-Kmieciak M., Wujec M.: 1. Zeszyt ćwiczeń. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych. Nowa edycja. Wydawnictwo Szkolne PWN. (w zależności od poziomu grupy – podręczniki proszę kupić dopiero we wrześniu po testach kwalifikacyjnych do odpowiednich grup językowych)                          
język francuski       
Alter Ego +1 (dossiers 0 - 5)    nr dopuszczenia MEN: 587/1/2012 (w  zależności  od    poziomu    grupy    –    podręczniki    proszę    kupić    dopiero we wrześniu po testach kwalifikacyjnych do odpowiednich grup językowych)   
   
wiedza o kulturze   
Wiedza o Kulturze, Krzysztof Chmielewski, Jarosław Krawczyk, Wydawnictwo Szkolne PWN                                   
   
historia
Historia.  Po prostu, zakres podstawowy, Autorzy: R.Dolecki, K.Gutowski, J. Smoleński, Wydawnictwo: WSiP, Nr dopuszczenia: 558/2012           

wiedza o społeczeństwie           
„Wiedza o Społeczeństwie. Podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej.”
wiedza o społeczeństwie    Zakres podstawowy, Katarzyna Fic, Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, SOP Oświatowiec Toruń
                                                   
podstawy przedsiębiorczości
Krok w przedsiębiorczość , Autorzy: Z.Makieła, T.Rachwał, Wydawnictwo: Nowa Era, Nr dopuszczenia: 467/2012                                                   
geografia           
„Oblicza geografii” Autorzy: R.Uliszak, K.Wiedermann. Zakres podstawowy
                               
biologia   
       
Zakres podstawowy:Biologia na czasie dla  szkół  ponadgimnazjalnych  Zakres  podstawowy,  Autorzy:  Emilia  Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski, Wydawnictwo: NOWA ERA,    Biologia na czasie Karty pracy ucznia , Zakres podstawowy, Autorzy: Jacek  Pawłowski,  Wydawnictwo:  NOWA  ERA;  numer  dopuszczenia  MEN 450/2012;    zakres    rozszerzony:    Podręcznik:    Biologia    na    czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres rozszerzony, Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski, Wydawnictwo: NOWA ERA; numer dopuszczenia MEN 564/1/2012                       
   
chemia  
To jest chemia - zakres podstawowy,  Autorzy: R.Hassa, A.Mrzigod. Wydawnictwo: Nowa Era   
               
fizyka               
Świat fizyki. Zakres podstawowy. Wydawnictwo: Zamkom. Pod redakcją Marii Fijałkowskiej, nr dopuszczenia: 394/2011. Zbiór zadań z tej samej serii.                                       
   
matematyka           
Zakres  podstawowy.  Wydawnictwo  Pazdro.  "Podręcznik  do  liceów    i techników.  Klasa  1.  Zakres  podstawowy"    oraz "Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy", Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab,  Elżbieta  Świda;  Zakres  rozszerzony.  Wydawnictwo    Pazdro; "Podręcznik do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy i rozszerzony" oraz "Zbiór zada ń do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy    i rozszerzony" Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda. 

Informatyka
Informatyka nie tylko dla uczniów.  Zakres podstawowy, nr dopuszczenia: informatyka    414/2012; Informatyka w ćwiczeniach. Zakres podstawowy, nr dopuszczenia: 437/2012

edukacja dla bezpieczeństwa   
Edukacja dla Bezpieczeństwa. Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla Zakres podstawowy, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. WSiP Warszawa 2012 Numer ewidencyjny w  wykazie 500/2012    Zeszyt Ćwiczeń: Po prostu EdB
Edukacja  dla  Bezpieczeństwa.  Bogusława    Breitkopf,   Wydawnictwo:  WSiP Warszawa 2015-2016   

religia    
Jestem Świadkiem Chrystusa w Kościele, seria: Drogi świadków Chrystusa. Wydawnictwo: WAM. Nr dopuszczenia 1372/2002      
 


Szkolny zestaw podręczników – klasa II – 2016/2017r.

język polski       
D.Chemperek, A.Kalbarczyk, D.Trześniowski,  Nowe  Zrozumieć  tekst - zrozumieć człowieka. Romantyzm - pozytywizm. Klasa 2. Część 1. Liceumi technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, wydawnictwo WSiP. 703/3/2014 D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka.  Modernizm  –  dwudziestolecie  mi ędzywojenne    (nurt  klasyczny).  Klasa  2.  Część 2.  Liceum  i  technikum.  Zakres  podstawowy  i  rozszerzony, wydawnictwo WSiP. Numer aprobaty: 463/4/2013/2014 (potrzebny w 2. semestrze)
   
język angielski       
English File third edition upper-intermediate;    autorzy: Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, and Paul Seligson; Wydawnictwo: Oxford       
   
język niemiecki  
     
"Motive Deutsch neu" 2, zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo: WSiP, nr dopuszczenia 683/2/2014                      
język rosyjski       
Wiatr-Kmieciak M., Wujec M.: 2. Podręcznik. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych.  Nowa  edycja.  Podręcznik  [  z  płytą CD  ].  Wydawnictwo Szkolne PWN. nr dopuszczenia  294/2/2012/2015 Wiatr-Kmieciak M., Wujec M.:
2. Zeszyt ćwiczeń. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych. Nowa edycja. Wydawnictwo Szkolne PWN.                       
   
język francuski       
Francofolie express 1 (unités 4-6) Nr dopuszczenia MEN: 382/1/2011
                                       
historia   
R.Kulesza, K.Kowalewski, Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze, zakres rozszerzony, Wydawnictwo: Nowa Era, Nr dopuszczenia: 642/1/2013 M.  Markowicz,  O,  Pytlińska,  A. Wyroda,  Historia  i  społeczeństwo.  Ojczysty
   
Historia i społeczeństwo       
Panteon i ojczyste spory, Wydawnictwo: WSiP, Nr dopuszczenia: 664/1/2013

Wiedza o społeczeństwie       
Wiedza  o  społeczeństwie. Poziom rozszerzony. „W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum.”   Zakres  rozszerzony. Częśc 1, Autorzy: Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska,  Mariusz Menz, Wydawnictwo: Nowa Era Sp. z o.o.
                               
geografia                           
„ Oblicza geografii 1” Autorzy: R.Malarz, M.Więckowski, zakres rozszerzony       
           
biologia       
Biologia  na  czasie  2  dla  liceum  ogólnokształcącego  i  technikum.  Zakres rozszerzony. Autorzy:  Maria  Marko-Worłowska,  Ryszard  Kozik,  Władysław Zamachowski, Stanisław Krawczyk, Franciszek Dubert, Adam Kula, Wydawnictwo: NOWA  ERA,    numer  dopuszczenia  MEN  564/2/2013,  Biologia  na  czasie  1 Maturalne karty pracy, Zakres rozszerzony, Autorzy: Alina Nowakowska, Elżbiet
Komosa, Iwona Płusa , Wydawnictwo: NOWA ERA           
           
chemia  
To jest chemia 1- zakres rozszerzony + maturalne karty pracy, Autorzy: M.Litwin, Wydawnictwo: Nowa Era
       
fizyka       
Zrozumieć  fizykę.   Podręcznik   dla   szkół   ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, część 1,2, Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz, Wydawnictwo: NOWA ERA, nr dopuszczenia: 632/1/2013; Zbiór zada ń: Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, część 1, 2 Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz. Wydawnictwo: NOWA ERA  Zbiór prostych zadań z fizyki. Autor: Krzysztof Chyla                       
   
przyroda       
Podręcznik część 1 i 2. Autorzy: Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk,   Aleksandra   Mrzigod,   Janusz   Mrzigod,   Marek   Więckowski, Wydawnictwo: NOWA ERA, numer dopuszczenia MEN 658/1/e/2013
   
matematyka       
Zakres   podstawowy:   "Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres Podstawowy.." Wydawnictwo: Pazdro Autorzy: M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda Zakres rozszerzony: "Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres Podstawowy i rozszerzony.." Wydawnictwo:  Pazdro,  Autorzy:  M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda Zbiór zada ń: „Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2. Zakres podstawowy i rozszerzony.” Autorzy:  M.Kurczab, E.Kurczab, E.Świda

religia       
Jestem  Świadkiem  Chrystusa  w  świecie,  podręcznik,  seria:  Drogi  świadków Chrystusa, Wydawnictwo: WAM, Nr dopuszczenia 911/2003                       

 

Szkolny zestaw podręczników – klasa III – 2015/2016r.


język polski       
D. Chemperek, A. Kalbarczyk, D. Trześniowski, Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć  człowieka.    Dwudziestolecie    międzywojenne   (awangarda)   -   powojenna   nowoczesność. Podręcznik do języka polskiego. Klasa 3. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo WSiP; nr dopuszczenia: 703/5/2014/2015   
   
język angielski       
Matura 2015. Repetytorium, Poziom podstawowy, Wydawnictwo: Express Publishing                   
               
historia   
   
Zrozumieć przeszłość Lata  1815  –  1939,  zakres  rozszerzony , Autorzy: P. Galik,  Wydawnictwo:  Nowa  Era,  Nr  dopuszczenia:  642/3/2014;  Zrozumieć przeszłość. Dzieje  najnowsze  po  1939    roku,    zakres    rozszerzony,    Autorzy:  J.  Kłaczkow, A. Zielińska, Wydawnictwo: Nowa Era, Nr dopuszczenia: 642/4/2015       
               
historia i społeczeństwo 
      
Historia i społeczeństwo. Europa i świat, Autorzy: M. Markowicz, O, Pytlińska,   A.Wyroda,   Wydawnictwo:    WSiP,    nr    dopuszczenia:    667/1/2013;    Historia   i  społeczeństwo.  Wojna  i  wojskowość,  Autorzy:  M.  Markowicz,  O,  Pytlińska,  A. Wyroda, Wydawnictwo: WSiP, nr dopuszczenia: 667/3/2013           
               
wiedza o społeczeństwie       
Wiedza  o  społeczeństwie  seria  Odkrywamy  na  nowo,  część  2,  zakres rozszerzony, Wydawnictwo: Operon 2013, Autorzy: Zbigniew Smutek Jan Maleska Beata Surmacz                                   

geografia           
"Geografia dla maturzysty 2" , Autorzy: Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat, Wydawnictwo: PWN, nr dopuszczenia 610/2/2013,    "Geografia maturzysty 3", Autorzy: Barbara Lenartowicz, Ewa Wilczyńska, Marcin Wójcik, Wydawnictwo: PWN, nr dopuszczenia 610/3/2014                               
           
biologia
Biologia  na  czasie  3  Podręcznika  dla  liceum  ogólnokształcącego i technikum Zakres rozszerzony. Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska,  Biologia  na  czasie  3  Maturalne  karty  pracy,  Zakres  rozszerzony,  Autorzy:  Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski. Jolanta Holeczek, Alina Nowakowska, Anna Tyc, Wydawnictwo:  Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 564/3/2014                                       
   
chemia   
To jest chemia 2- zakres rozszerzony + maturalne karty pracy, Wydawnictwo:Nowa Era                                       
               
fizyka       
Zrozumieć  fizykę.   Podręcznik   dla   szkół   ponadgimnazjalnych.   Zakres rozszerzony, część 2,3 Autorzy: Marcin Braun,  Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz, Wydawnictwo: NOWA ERA nr dopuszczenia: 632/1/2013; Zbiór zada ń: Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozs zerzony, część 2 i 3 Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz. Wydawnictwo: NOWA ERA  Zbiór prostych zadań z fizyki. Autor: Krzysztof Chyla                   
                              
przyroda
       
„Przyroda I”, „Przyroda 2” Autorzy: M.Gilkowski, R.Hassa                   
   
matematyka 
      
Zakres podstawowy: Matematyka 3. Podręcznik. Zakres Podstawowy. Autorzy: M.Dobrowolska, M.Karpiński, J.Lech Zbiór zadań: Próbne Arkusze maturalne. Zestaw 1. Poziom Podstawowy. Autorzy: T.Szwedllona Hajduk, P.Pawlikowski
Poziom rozszerzony: „Matematyka 3. Podręcznik. Zakres rozszerzony” Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Autorzy: M.Karpiński, M.Dobrowolska, J.Lech Zbiór zadań: Wydawnictwo 2000, Autorzy: A.Kiełbasa, „Matura z matematyki 2015-…Część I poziom podstawowy i rozszerzony” A.Kiełbasa, „Matura z matematyki 2015-… Część II poziom podstawowy i rozszerzony.”   
               
religia   
   
Jestem  Świadkiem  Chrystusa  w  rodzinie,  podręcznik,  seria:  Drogi  świadków Chrystusa. Wydawnictwo: WAM. Nr dopuszczenia 3900/2003/2004           
                                                   

 

Liczba odwiedzin portalu szkoły od września 2006r: 
web stats stat24.com